FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, iż posiada następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów na poszczególne rodzaje premii:

  • termomodernizacyjnej – 184,9 mln zł
  • remontowej – 19,0 mln zł
  • kompensacyjnej – 25,9 mln zł

Zapewnione środki są większe aniżeli wynikałoby to z zapisów ustawy budżetowej.