Planujesz remont domu? Zrób to przy wsparciu finansowym Funduszu Termomodernizacji i Remontów!

Jednym z podstawowych warunków uzyskania takiego dofinansowania jest przeprowadzenie właściwego audytu. Jego dokument określa zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne inwestycji modernizacyjnej.

Nasi wykwalifikowani specjaliści wykonają dla Ciebie niezbędny audyt remontowy. Dzięki temu będziesz mógł ubiegać się o właściwe dofinansowanie oraz skorzystać z premii remontowej.

Nie czekaj! Już dziś skontaktuj się z naszą firmą! Działamy szybko i profesjonalnie. Niezależnie czy miejscem planowanych inwestycji jest Poznań, czy też inna lokalizacja – zjawimy się wszędzie tam, gdzie potrzebna Ci jest nasza pomoc.

Czym jest premia remontowa i jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Zachęcamy do poniższej lektury.

 

Premia remontowa:

Premia remontowa dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Wysokość premii remontowej:

 • 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia,
 • w przypadku jeśli w budynku znajdują się lokale użytkowe, niemieszkalne, wysokość premii jest proporcjonalna do powierzchni mieszkalnej w tym budynku.

Zakres prac, które mogą podlegać refinansowaniu:

 • remont i przebudowa budynków wielorodzinnych, w tym wymiana okien i remont balkonów,
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane przepisami technicznymi (np.: remont schodów, instalacje wod-kan, elektryczna, gazowa, izolacje)

Lista beneficjentów, którzy mogą starać się o przyznanie premii remontowej:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe z udziałem większościowym osób fizycznych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Warunki zakresu remontowego i przyznania premii remontowej:

 1. Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego (stosunek kosztu remontu przypadający na 1m2 powierzchni użytkowej do ceny 1m2 ustalanej do celów obliczania premii gwarancyjnej – za IV kwartał 2008 roku 3631zł/m2)jest większy lub równy 0,05 i mniejszy lub równy 0,7,
 2. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną na pokrycia potrzeb ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej wg tabeli poniżej:

 

Lp. Opis sytuacji Wymagania zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło
c.o. i c.w.u.
1. Remont o wskaźniku kosztu przedsięwzięcia od 0,05 do 0,3 Minimum 10%
2. Remont o wskaźniku kosztu przedsięwzięcia powyżej 0,3 Minimum 25%
3. Wcześniej zrealizowano przedsięwzięcie remontowe z premią remontową Minimum 5%
4. Wcześniej zrealizowano przedsięwzięcie remontowe z premią remontową, w efekcie uzyskano oszczędności rocznego zapotrzebowania ciepła co najmniej 25% Brak wymogu
5. Wcześniej zrealizowano przedsięwzięcie termomodernizacyjne, z premią termomodernizacyjną Brak wymogu
6. Budynek spełnia wymagania w zakresie oszczędności energii określone w Warunkach technicznych Brak wymogu

 

Kredyt do którego wnioskowana jest premia remontowa nie może być przeznaczony na:

 • remont lokali z wyjątkiem wymiany okien i naprawy balkonów,
 • powiększenie powierzchni użytkowej budynku,
 • finansowanie prac dla których uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
 • finansowanie prac na które zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznano premię termomodernizacyjną lub remontową.

 

Premia kompensacyjna:

Premia kompensacyjna przysługuje Inwestorowi jeśli dniu 25.04.2005 był właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu został spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym znajdował się minimum jeden lokal kwaterunkowy.

Premię kompensacyjną przyznaje się tylko raz i przeznacza na spłatę części kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku jednorodzinnego.
Wysokość premii zależna jest od kilku czynników i jej wielkość może wynieść od kilku do kilkuset tysięcy złotych. (w skrajnych przypadkach milionów złotych).

Przykład praktycznego oszacowania przedsięwzięcia remontowego:


Parametr
Zakres oszczędności energii
Wskaźnik wg GUS 3.631,00 zł/m2
Minimalna kwota prac remontowych 5% 181,55 zł/m2 < 10%
Pierwszy próg remontowy 30% 1.089,30> zł/m2 > 25%
Maksymalna kwota prac remontowych 70% 2.541,70 zł/m2

 

Dla budynku o powierzchni użytkowej 1 000 m2 Zakres oszczędności energii
Minimalna kwota prac remontowych 181.550 < 10%
Pierwszy próg remontowy 1.089.300 > 25%
Maksymalna kwota prac remontowych 2.541.700