Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych specjalistów, spełniających wymogi prawa budowlanego i ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie wystawiania świadectw energetycznych dla Państwa potrzeb.

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla każdego typu obiektów już istniejących oraz przewidzianych do realizacji. W przypadku budynków nowopowstających proponujemy analizę energetyczną na etapie projektu tak aby gotowy już budynek spełniał oczekiwane standardy ochrony cieplnej.

 

 

Budynki mieszkalne:

Na dzień dzisiejszy świadectwo energetyczne jest potrzebne w sytuacji wynajmu lub sprzedaży budynku/mieszkania oraz oddania do użytkowania (dla budynku).

 

 

 

Obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty użytkowe (magazynowe, przemysłowe, biurowe):

Posiadanie świadectwa dla budynku jest obligatoryjne tylko w przypadku sprzedaży lub wynajmu oraz przy oddaniu do użytkowania. Wyjątkiem są budynki zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, w których należy zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej przez właściciela lub zarządcę.

 

 

Świadectwa energetyczne nie są wymagane dla:

  1. podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  3. przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  4. mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  5. wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok).

Na marginesie należy dodać, iż w przypadku miasta Poznania, na listę zabytków wpisana jest znaczna część centrum miasta.

Wszelkie informacje na w tematyce świadectw energetycznych uzyskają Państwo telefonicznie:

Budownictwo jednorodzinne, świadectwa lokali mieszkalnych:
tel. 722 288 593, 601 86 11 50, 61 8740 681
lub drogą elektroniczną:
karol@ekoprodet.pl

Obiekty komercyjne, użyteczności publicznej, biurowe i produkcyjno-magazynowe
tel. kom. 506 145 839

tel. 061 8740 681
lub drogą elektroniczną:
kuba@ekoprodet.pl

Zapraszamy do współpracy!