Audyt elektryczny podobnie jak audyt energetyczny ocenia obecny sposób wykorzystania energii w budynku lub obiekcie oraz wskazuje optymalne parametry poprawy jej wykorzystania. Jednakże jak sama nazwa wskazuje audyt elektryczny koncentruje się stricte na zużyciu energii elektrycznej.

Podczas wykonywania audytu podejmowane są następujące działania:

  • monitoring zużycia energii elektrycznej oraz identyfikacja oraz sprawdzenie wszystkich urządzeń zużywających energię objętych zakresem opracowania
  • ocena możliwości oszczędności energii, oszacowanie kosztów modernizacji (dokładnie lub szacunkowo) oraz określenie czasów zwrotu dla poszczególnych usprawnień

Audyt elektryczny pozwala ocenić czy zużycie energii jest adekwatne do potrzeb czy zawyżone. Dostarcza także informacji na temat możliwych oszczędności, a także może stanowić ważny element długofalowego planowania inwestycji.

USŁUGI DODATKOWE

  • Dostosowanie taryf – dostosowanie taryf rozliczeniowych w celu redukcji składnika zmiennego stawki sieciowej na podstawie charakterystyki godzinowej poboru energii elektrycznej.
  • Analiza mocy – dostosowanie mocy umownej do rzeczywistego zapotrzebowania na moc wg faktur (w punktach poboru, gdzie moc wykorzystana jest mierzona), co może skutkować obniżeniem kosztów stałych dystrybucyjnych.
  • Energia bierna – wykonujemy również kompensację mocy biernej, co także znacząco wpływa na obniżenie Państwa rachunków – tutaj także dajemy możliwość spłaty z wygenerowanych oszczędności.
  • Układy pomiarowo – rozliczeniowe – w ramach analizy wstępnej dokonujemy przeglądu układów pomiarowych w zakresie koniecznego dostosowania do zdalnego odczytu danych. Jeśli wymagana będzie modernizacja, to mamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie w pełnej obsłudze inwestycji (projekt, wykonanie, uzgodnienia z OSD oraz odbiór). Dodatkowo, jesteśmy w stanie zapewnić finansowanie inwestycji (raty) na okres trwania umowy zakupu energii, co pozwala na spłatę z przyszłych oszczędności.
  • Analiza oświetlenia energooszczędnego – proponujemy Państwu wymianę oświetlenia na energooszczędne w technologii LED oraz doradzamy w wyborze możliwych źródeł finansowania (w tym finansowania z uzyskanych oszczędności).
  • Monitoring i weryfikacja kosztów energii elektrycznej (outsourcing w ramach abonamentu) – proponujemy: weryfikację prawidłowości faktur od Sprzedawcy i OSD, obsługę reklamacji i koordynację kontaktów z OSD i Sprzedawcą, udostępnienie serwisu internetowego z dostępem do danych z faktur (raportowanie) oraz modułem weryfikacyjnym, instalację urządzeń i oprogramowania do monitoringu zużycia i parametrów technicznych energii elektrycznej (online – moc, zużycie, energia bierna, itp.).

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz cen opracowań prosimy o kontakt kuba@ekoprodet.pl