Audyt energetyczny budynku to działanie sprawie efektywności energetycznej prowadzące do racjonalizacji zużycia energii, a także do pozyskania dotacji finansowych przeznaczonych na szeroko pojętą termomodernizację. Ponadto, to także efektywny sposób wykorzystania posiadanych już zasobów tak, aby cena nakładów na energię cieplną i elektryczną była możliwie najniższa, dla czego jest wymagany szczegółowy przegląd zużycia energii. Mówimy o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, budynku – cena

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest dokumentem wymaganym w kilku konkretnych przypadkach. Potrzebny jest m.in.:

 • stanowi podstawę do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji oraz zaświadcza o tym, że modernizacja jest konieczna,
 • bankowi, który udziela kredytu – to dowód, że planowane przedsięwzięcie jest efektywne i wykonalne,
 • w pozyskaniu środków na dofinansowanie (unijne lub krajowe)

Pomiędzy audytem energetycznym przedsiębiorstwa a innym rodzajem audytu energetycznego jest różnica. Pamiętamy że weszła w życie nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej.

audyt energetyczny, elektryczny

Audytor energetyczny

Dodatkowo raz na 4 lata każde duże przedsiębiorstwo musi sporządzić audyt energetyczny obejmujący 90% zużycia energii i złożyć go w Urzędzie Regulacji Energetyki. Nasza firma sporządza tego typu opracowania w oparciu min. o normę PN-EN-16247. Za równoważne uznaje się zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej zastosowanie systemu zarządzania energią np.: w oparciu o PN-EN ISO 50001, który to system możemy u Państwa wdrożyć i certyfikować.

Wykonywany przez nas audyt energetyczny przedsiębiorstwa, budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej zawiera analizę techniczno-ekonomiczną, która na podstawie uzyskanych danych ma na celu poznanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dokument obrazuje zakres analizy, parametry ekonomiczne i techniczne wynikające z badania potencjalnych możliwości oszczędności energii. Dodatkowo przedstawia nakłady niezbędne do zrealizowania inwestycji. Jego zakres obejmuje również założenia do projektu budowlanego. Jego głównym celem jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej

Audyty energetyczne mają na celu zalecenie optymalnych rozwiązań. Wśród nich wymienić można zarówno zalecenia formalne, jak i techniczne czy organizacyjne, które zmniejszą koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, koszty klimatyzacji, oświetlenia, a także procesów produkcyjnych, instalacji sprężonego powietrza i transportu.

Poprawnie sformułowany audyt energetyczny budynku powinien składać się z kilku obowiązkowych części, które gwarantują jego profesjonalizm oraz skuteczność. Jego poszczególne elementy to:

 • strona tytułowa oraz karta audytu energetycznego budynku, na których zawarte są dane ogólne budynku oraz jego parametry energetyczne,
 • wykazy dokumentów, a także dane źródłowe wykorzystane przez audytora,
 • dokumentacja zawierająca inwentaryzację techniczno-budowlaną oraz ocena aktualnego stanu technicznego omawianego budynku,
 • dokumenty formułujące możliwe rozwiązania czy usprawnienia,
 • informacje o wskazanych czy proponowanych przez audytora przedsięwzięciach termomodernizacyjnych, które mają na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania, klimatyzacji i uzyskiwania ciepłej wody, a także opis techniczny tych wariantów.

Kto potrzebuje audytu energetycznego?

O audyt energetyczny powinni starać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać finansową pomoc na cele związane z oszczędnością energii:

 • termomodernizację budynków w zakresie przegród zewnętrznych, systemów instalacyjnych wszelkich typów, układów BMS.
 • systemy zarządzania energią,
 • modernizację źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE i Kogeneracja),
 • modernizację linii produkcyjnych i wymianę maszyn na mniej energochłonne,
 • innych mających na celu ograniczenie ilości zużywanej energii.

Finansowa pomoc na cele termomodernizacyjne jest także przeznaczona dla lokalnych źródeł ciepła lub węzłów cieplnych i dla lokalnych sieci ciepłowniczych.

Aby uzyskać premię termomodernizacyjną, w audycie energetycznym trzeba udokumentować oszczędność energii na następującym poziomie:

 • minimum 10% jeśli w budynku modernizowany jest tylko system grzewczy,
 • minimum 15% jeżeli modernizacja systemu grzewczego nastąpiła po roku 1984,
 • minimum 25% w pozostałych budynkach.

Kredyt termomodernizacyjny nie może być przeznaczony na finansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt obejmujący premię termomodernizacyjną bądź remontową, a także jeżeli pozyskano dotacje z Unii Europejskiej.

Premia termomodernizacyjna stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu udzielonego na wdrożenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Nie może ona jednak przekroczyć:

 • 16% kosztów całkowitych inwestycji termo modernizacyjnej,
 • dwukrotności rocznych oszczędności kosztów energii wpisanych w audyt energetyczny budynku.

W oparciu o nową ustawę, kredyt nie wymaga wkładu własnego, a jego spłata może odbywać się w dowolnej długości.

Premię termomodernizacyjną można uzyskać po modernizacji tych elementów, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii oraz znacząco obniżają koszty użytkowania danego budynku. Może być to ocieplenie ścian lub dachów, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, wymiana źródeł ciepła lub modernizacja instalacji grzewczej, a także usprawnienie systemu wentylacji. Premia zwolniona jest podatku dochodowego.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej przeprowadza się na potrzeby inwestycji termomodernizacyjnych finansowanych przez:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
 • Fundusz Norweski) oraz krajowe (np.: Ekofundusz).

Audytor energetyczny przeprowadza przegląd budynków (bada parametry techniczne w instalacjach przemysłowych), źródeł ciepła oraz sieci cieplnych.

Wykonywany przez nas audyt energetyczny to profesjonalne doradztwo, wykwalifikowana kadra oraz konkurencyjna cena, dzięki którym możliwe jest dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Nasza oferta realizowana jest przede wszystkim w obrębie miasta Poznań oraz Wielkopolski i obejmuje:

 • audyt przeprowadzamy weryfikację wszelkich rodzajów infrastruktury (wykonaliśmy już ponad 1800 audytów energetycznych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przedsiębiorstw i innych rodzajów zabudowy),
 • audyt remontowy,
 • certyfikat energetyczny czyli odpowiednie świadectwo energetyczne,
 • doradztwo w negocjacjach z dostawcą energii,
 • badania termowizyjne,
 • projekty budowlane instalacji oraz ociepleń, pozwolenia na budowę, wymagane uzgodnienia,
 • przygotowanie, nadzorowanie i rozliczanie inwestycji,
 • projektowanie źródeł ciepła zasilanych różnego typu energią.

Pliki do pobrania: „Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów”

Ile kosztuje audyt energetyczny? Naszym głównym terenem działań jest Poznań, lecz z przyjemnością świadczymy swoje usługi dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i przedsiębiorstw również w innych miastach kraju przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

Zapraszamy do kontaktu!